Wywiad z nieżyjącym już pszczelarzem-legendą i podobno ostatnim hodowcą prawdziwej (jak sam twierdził) pszczoły Kampinowskiej Apis mellifera mellifera: Davidem Lutzem. Uważał, że gdyby wcześniej od razu selekcjonować na odporność na warrozę, nie byłoby problemów z tą chorobą.