Pozostaje wyjaśnić, jak w języku polskim powstał wyraz pszczoła. Prasłowiańskie *bьčela około X–XII w. zaczęło na całym obszarze słowiańskim tracić słabą samogłoskę w pierwszej sylabie. Powstała wskutek tego dość trudna w wymowie zbitka *bč-, z którą poszczególne języki słowiańskie radziły sobie, jak umiały.
warroza.pl/zadziwiajaco-zmienn…