Bonus: podsumowanie poprzednich dwóch odcinków. Kacper w pigułce omawia przyczyny prospołecznego zachowywania się organizmów w grupie na przykładzie pszczół.