Niskie poziomy zanieczyszczeń w polskich produktach pszczelich. Szczegółowa mapa mózgu larwy muszki. Zagęszczenie populacja dzikich pszczół miodnych na świecie.