O roli kobiet jako pszczelarek i asystentek pszczelarzy, konfliktach pszczelarskich, rolniczej funkcji pszczelarstwa, rozmawiam z pszczelarką i wiceprezeską Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich "Polanka" Agatą Świerczyńską.

#Polanka #pszczelarstwo #pszczoły #kobiety #rolnictwo #PolskiPodkast #RadioWarroza